Wyłączny dystrybutor butli z helem marki RS Creation w Polsce.

Zatankuj hel do balonów, sprawdź jakie to teraz proste. Oferujemy butle
z helem He 30 oraz He 50. Tylko zakup u nas gwarantuje oryginalność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo produktu.

Baw i śmiej się nie tylko Ty - 10% dochodu ze sprzedaży zestawów He 30 | He 50 przekazujemy
fundacji, której misją jest niesienie radości i uśmiechu dzieciom przebywającym w szpitalach.

Zalety zestawów marki Rs Creation He 30 | He 50
  • Bezzwrotna lekka butla
  • Zintegrowany reduktor
  • Kolorowe balony i wstążki w komplecie
  • Bezpieczeństwo: certyfikat CE
  • Transport kurierem - GRATIS!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Opis

Zestaw - He 30
Zestaw zawiera: butlę, reduktor, kolorowe baloniki 30 szt., wstążki 30 szt.
Wymiary opakowania -  25 x 24 x 43 cm, średnica butli - 23 cm, waga - 3,5 kg

Zestaw - He 50
Zestaw zawiera: butlę, reduktor, kolorowe baloniki 50 szt., wstążki 50 szt.
Wymiary opakowania -  31 x 31 x 45 cm, średnica butli - 23 cm, waga - 5,4 kg

Instrukcja napełniania baloników:
1. Zdejmij plombę naklejoną na zawór reduktora
2. Odkręć zawór
3. Załóż balonik na gumową końcówkę reduktora
4. Naciśnij od góry gumową końcówkę reduktora
5. Zdejmij i zawiąż napompowany balonik
6. Zakręć zawór reduktora

Hel w butli jednorazowej   Hel balonowy   Hel kraków
hel balonowy   hel do balonów   hel bezzwrotna butla

Napompowane baloniki gumowe utrzymują hel przez około 8 godzin dlatego zaleca się ich napełnianie zaraz przed rozpoczeciem imprezy. Napompowane balony foliowe utrzymują hel nawet do kilku dni.

Gdzie kupić?

Wpisz nazwę miejscowości:


Zostań sprzedawcą

Zapraszamy do współpracy sklepy chcące wzbogacić swoją ofertę
o nasze produkty.


- Oferujemy korzystne rabaty
- Państwa sklep zostanie oznaczony w naszej wyszukiwarce
 
  jako punkt gdzie można kupić zestawy
- Naklejki reklamowe
- Bezpłatną dostawę produktów 

Nie zwlekaj. Liczba punktów sprzedaży ograniczona.
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt mailowy.

Bezpieczeństwo

UWAGA! WAŻNE OSTRZEŻENIA
Hel sprężony Π 0029 EN 12205

OSTRZEŻENIE: RYZYKO UDUSZENIA
 
Istnieje ryzyko zadławienia  przez dzieci  młodsze niż 8 lat w przypadku połknięcia nienapompowanego balonu lub jego kawałków. Obowiązkowa obecność i kontrola osób dorosłych. Przechowywać balony nienadmuchane i uszkodzone z dala od dzieci.
 
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI, NIEWŁAŚCIWE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA
 
OSTRZEŻENIE: BUTLA POD CIŚNIENIEM
 
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki dorosłych podczas napełniania balonów i zabawy z nimi. Istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia nienadmuchanym balonem lub jego częściami u dzieci poniżej 8 roku życia. Obowiązkowa obecność i nadzór osób pełnoletnich.
 
- Pod żadnym powodem nie wkładać zaworu do ust i nosa. Grozi to niedotlenieniem organizmu, ciężkimi urazami lub śmiercią. Butla zawiera sprężony hel pod ciśnieniem.
 
- Nie wdychać helu. Balony napełniać  tylko w wentylowanych pomieszczeniach. Nie napełniać w małych lub zamkniętych pomieszczeniach. Nadmierna ilość helu skutkuje obniżeniem stężenia tlenu w atmosferze i może powodować niedotlenienie i w konsekwencji zawroty głowy, bóle głowy, senność podrażnienia błony śluzowej i górnych dróg oddechowych, a w bardziej drastycznych przypadkach wymioty, utratę przytomności, a nawet śmierć przez uduszenie.
 
- Nie napełniać wtórnie butli, butle są JEDNORAZOWE, powtórne użycie grozi ich wybuchem, rozszczelnieniem, a w konsekwencji groźnymi urazami ciała, a nawet śmiercią.
 
- Nie przechowywać  butli w wilgotnych miejscach - butla może rdzewieć. Rdza spowodować może rozszczelnienie, wybuch butli, a w konsekwencji groźne urazy ciała, a nawet śmierć.
 
- Nie wystawiać na butli na działanie ciepła i ognia. Hel jest substancją niepalną jednak gwałtowne ogrzewanie butli spowodować może gwałtowny i niebezpieczny wzrost ciśnienia w butli, a nawet ich uszkodzenie i rozerwanie.
 
NIE WOLNO POWTÓRNIE NAPEŁNIAĆ  BUTLI
 
PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY STAN BUTLI JEST POPRAWNY I ZGODNY Z INFORMACJAMI BEZPIECZEŃSTWA POWYŻEJ
 
INSTRUKCJA RECYKLINGU:
 
1. Dobrze zamknąć główny zaworek.
2. Odkręcić i usunąć gumowy mini reduktor służący do napełniania
     (ręcznie lub przy użyciu klucza).
3. Otworzyć zaworek główny upewniając się, że butla jest całkowicie
     pusta.
4. Otworzyć kapsel usuwania ciśnienia i poczekać na wydostanie
      się ciśnienia pozostałego w butli w następujący sposób:
     a) przy użyciu śrubokręta i młotka lub innego ciężkiego narzędzia
          przedziurawić w miejscu wskazanym na zdjęciu,
     b) wsunąć śrubokręt do środka butli w celu podważenia kapselka,
     c) unieść kapselek całkowicie,
     d) sprawdzić czy nic nie przykrywa otworu,
     e) butla jest całkowicie pusta i gotowa na usunięcie do kontenera
          lub punktu przyjmującego złom.
Regulamin

1. Postanowienia ogólne

- Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez GD SOLUTION z siedzibą w Skawinie przy ul. Jana Pawła II 35, 32-050 Skawina. Numer NIP: 679-266-42-03, prowadzącą sprzedaż zestawów He 30 | He 50 – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.helon.pl

- Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej GD SOLUTION

- Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

- Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym helon.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa zawartymi w zakładce Bezpieczeństwo. Nieznajomość Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

- Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zazadami bezpieczeństwa zawartymi w zakładce Bezpieczeństwo i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – GD SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) GD SOLUTION zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę oraz firmę obsługującą płatności zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego helon.pl jest: sprzedaż za pośrednictwem Internetu zestawów: He 30 oraz He 50 zawierających jednorazową butlę do napełniania baloników helem.

b) GD SOLUTION prezentuje cyfrowe wizualizacje zdjęcia oferowanych produktów. Staramy się, aby prezentowane wizualizacje miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych GD SOLUTION nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy

- Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.helon.pl

- Wprowadzenie ilości zestawów He 30 oraz He 50 w tabeli zakupowej, oraz naciśnięcie przycisku "Powyższe dane są prawidłowe, opłać"  oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

- Umowę uważa się za zawartą, jeśli zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar

6. Płatności

- Zapłata za produkty uiszczana jest za pośrednictwem firmy zajmującej się obsługą płatności internetowych o nazwie Dotpay i jest jedyną możliwą formą płatności akceptowaną na rzecz sprzedającego GD SOLUTION. Wpłata powinna być dokonana niezwłocznie po pojawieniu się strony firmy obsługującej płatności. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

- Kupujący dobrowolnie godzi się na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności przez firmę Dotpay obsługującą płatność, jednakże jest to niezbędne do realizacji zakupów

- Kupujący ma obowiązek do zapoznania się z regulaminami zawartymi na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay 

- Automatyczny system obsługi zamówień sklepu helon.pl poinformuje klienta o złożeniu i poprawnego zamówienia oraz zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail (na adres podany w formularzu sklepu helon.pl) z fakturą Vat załączoną do wiadomości w formacie .pdf
GD SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za niepoinformowanie o dokonaniu zamówienia jeśli podany adres e-mailowy był nieprawidłowy lub nie należał do kupującego.

7. Faktury

- Kupujący wyraża zgodę na wystawianie przez GD SOLUTION faktury Vat bez podpisu.

- Jeśli kupujący nie otrzymał faktury VAT drogą elektroniczną zobowiązuje się do kontaktu ze sprzedającym drogą mailową z prośbą o ponowne wysłanie faktury.

- Jeśli z jakiegoś powodu dane na fakturze są nieprawidłowe kupujący zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia oryginału oraz kopi (2 egzemplarze) noty korygującej dane do siedziby GD SOLUTION. GD SOLUTION odeśle podpisaną notę korygującą za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8. Ceny

- Ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i widoczne są zarówno kwotay netto jak i brutto. Obok Pola "suma" podana jest całkowita kwota brutto zamówionych towarów oraz 23% podatek Vat.

- Podane ceny produktów zawierają kosztu dostawy.

- Ceny zestawów oraz ich dostępność w sklepach stacjonarnych oraz ich dostępność może różnić się od oferowanej poprzez sklep www.helon.pl 

9. Dostawa

- Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.

- Koszty dostawy są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa GD SOLUTION.

- GD SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

- Termin realizacji złożonych zamówień wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy jednak GD SOLUTION dołoży wszelkich starań aby wysłać zamówione produkty tego samego lub najpóźniej następnego dnia roboczego od dokonania zapłaty .

10. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania, oraz musi posiadać nienaruszoną plombę znajdującą się na zaworze reduktora. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, GD SOLUTION  zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta i koszty dostawy do GD SOLUTION przy zwrocie towaru nie są zwracane.

- GD SOLUTION nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów oraz nieznajomości zasad bezpieczeństwa i recykligklingu zawatych w zakładce bezpieczeństwo.

- Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika firmy kurierskiej i spisania razem z nim specjalnego protokołu uszkodzenia przesyłki. GD SOLUTION nie odpowiada za przesyłki uszkodzone z winy firmy kurierskiej. W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki rozpatrywane  będą tylko reklamacje zawierające taki protokół.

- Nieznaczne różnice  między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże GD SOLUTION dołoży starań, aby cyfrowe fotografie i wizualizacje prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

11. Prawa autorskie

- Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.helon.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.

12. Zakończenie

- W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kup teraz
Kontakt

Adres:

GD SOLUTION
ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia

                            
tel.: 606 439 176                  

biuro@helon.pl